Bedyddwyr Gorllewin Morgannwg

 West Glamorgan Baptists

BGM

WGB

Cysylltwch â ni:

Contact us:

negeseuon@bedyddwyrgm.co.uk

Casgliad yw ein Cymanfa  o 48 o eglwysi yn ymestyn o Ben-y-bont ar Ogwr i Bontarddulais. Ein gobaith yw y cewch  rywfaint o flas ar ein Gweinidogaeth wrth ddarllen y tudalennau hyn.

Bendith arnoch

 

Our Association consists of 48 Baptist Churches, extending from Bridgend to Pontarddulais.  Our hope is that you will have an insight into our Ministry by reading these pages.

God Bless you

Croeso i wefan Bedyddwyr Gorllewin Morgannwg. Welcome to the West Glamorgan Baptists’ website.